BUTCube

small satellite demonstrator

BUTCube je grant studentů doktorského programu na Vysokém Učení Technickém v Brně (VUT). Mezi hlavní cíle BUTCube patří vývoj a výroba testovacího prototypu 1U CubeSatu s vědeckou misí na palubě.

Grant byl podpořen v rámci projektu „Kvalitní interní granty VUT“ v programu OP VVV (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016948).

Aktuality

It is over! Or not?

10.02.2023

V lednu 2023 jsme úspěšně ukončili projekt. Všechny projektové výstupy byly naplněny! (BIG YYEY!) V průběhu řešení navíc nedošlo k zásadním změnám a to ani v obsazení týmu. Tak co dál? Plánujeme dále rozvíjet naší vysněnou letovou misi založenou na návrhu, který jsme publikovali. Momentálně vedeme jednání o potenciální integraci námi vyvinutého modulu na komerční demo misi, díky které bychom nabyli "flight herritage". A v neposlední řadě také rozvíjíme spolupráci se zahraniční univerzitou za účelem rozvoje i dalších CubeSat aktivit na našem ústavu. Před opravdovým rozloučením ale ještě mrkněte na fotky z integraci 1U BUTCube demonstrátoru, která probíhala v lednu 2023 na LÚ VUT.

Publikovali jsme impaktovaný článek

10.01.2023

Náš vědecký článek "Low Earth Orbit determination in small satellite mission proposal for corona observation of close solar surface region" bude publikován v únorovém vydání časopisu Acta Astronautica! Článek je dostupný pod odkazem. V článku popisujeme naší navrhovanou letovou misi, kterou jsme představili v rámci projektu BUTCube. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se do vzniku článku zapojili!

CDW 2022 úspěšně za námi

13.05.2022

Na konci dubna se Tomáš a Václav představili na avizované konferenci CubeSat Developers Workshop 2022 v San Luis Obispo. K našemu překvapení se druhý den konference tým zúčastnil také ústní prezentace. Záznam ze všech plenárních přednášek je dostupný na CubeSat YouTube!

CubeSat Developers Workshop

12.03.2022

Jsme velice rádi, že můžeme oznámit poster-prezentaci BUTCube týmu na mezinárodní konferenci CubeSat Developers Workshop 2022 na Cal Poly!

Tomáš a Václav budou prezentovat náš progres v projektu za poslední rok. Konference se uskuteční 26. - 28. dubna 2022 v San Luis Obispo, California.

Výzvy

15.12.2021

Listopad i prosinec přinesly BUTCube týmu několik výzev. Kromě celkové revize projektu a podání průběžné zprávy jsme se zabývali úpravami navrhované konstrukce, hledání dalších použitelných orbit a také integrací EPS desky. Původně navrhnuté zapojení mosfetů pro řízení kill switchů se při testech EPS ukázalo být nefunkční. Přesto se tým nevzdal a i přes riskantní opravu zapojení nakonec oživil. Na obrázku tak můžete vidět překlenutí vstupů hradla. PS: délka napojeného vodiče je 3mm!

EPS - Electrical Power System

27.10.2021

Electrical Power System je jedním ze systémů, které nalezneme v každém satelitu. Né jinak tomu je u BUTCube. Během října byl dokončen návrh DPS (desky plošných spojů = PCB) naší EPSky! Ta bude mít za úkol řízení a distribuci energie v satelitu. Návrh systému a desky je náročný a zdlouhavý proces, během kterého je potřeba navrhnout funkční systém, vybrat komponenty, navrhnout jejich umístění na desce a vytvořit potřebné spoje. Vyrobenou desku je následně potřeba osadit komponenty a otestovat. A právě tyto aktivity budou náplní našeho HW týmu pro měsíc listopad.

Reportáž v televizi

19.9.2021

V sobotu 11.9.2021 byla v rámci pořadu ČT: Týden v regionech (Brno) odvysílána reportáž o našem projektu BUTCube. V reportáži s názvem "O vědě a vědcích: Malinká družice" jsme hovořili o CubeSatech, jejich úloze a hlavně o našem projektu a vizi. Kromě vytištěného modelu je v reportáži k vidění také model vypouštěcího zařízení - dispenzeru. Natáčení probíhalo v prostorách FSI a FIT 24.8.2021. Odkaz na reportáž: BUTCUbe v televizi.

První vytisknutý model!

26.8.2021

Oba koncepční návrhy konstrukce byly dokončeny a ohodnoceny dle stanovených kritérií. V srpnu pak byl vytisknut preferovaný strukturální model (1U - 1:1). Na něm si tým vyzkoušel montáž solárních panelů a přístup k vnitřní kleci s HW. Pro tisk se použily materiály PLA a ASA. Zároveň byl dokončen návrh EPS (Electric Power System), jehož schéma bylo rozkresleno na 34 stran. Nezbývá než se pustit do kontroly a nezbytných úprav HW i konstrukce. #thisisdevelopment

Předběžný návrh konstrukce družice

1.7.2021

Během posledních měsíců vzikají návrhy konstrukčního řešení BUTCube. Jednou z uvažovaných variant je konstrukce s "klecí". Do klece je pak zakomponována většina subsystému a HW. Toto řešení poskytuje mnohé výhody - především snadný přístup k vnitřní elektronice a manipulaci.

Návrh solárních panelů

1.5.2021

HW skupina přestavila návrh vlastních solárních panelů pro BUTCube. V současnosti tým navrhuje způsob upevnění panelů ke konstkukci a objednávku potřebných komponentů!

Brainstorming k misi BUTCube

11.3.2021

V prostředí MS Teams proběhl online brainstorming organizovaný týmem BUTCube k výběru možné mise CubeSatu. Braintormmingu se zůčastnli jak členové týmu, tak doktorandi a zaměstnanci LŮ VUT. Diskutované byly například nápady na řešení kosmického odpadu, letu ve formaci nebo pozorování Země a další.

O projektu

BUTCube je grant studentů doktorského programu zpracovávaný od 1.2.2021 na Vysokém Učení Technickém v Brně. Mezi hlavní cíle BUTCube patří vývoj a výroba testovacího prototypu 1U CubeSatu s vědeckou misí na palubě. Pětičlenný tým je složen z Ph.D. studentů Fakulty Strojního Inženýrství a Fakulty Informačnách Technologií . BUTCube je vůbec prvním vývojovým projektem CubeSatu na VUT.

Malé, krychlovité satelity známé též jako CubeSaty jsou jedinečnou platformou umožňující provedení relativně dosupných experimentů na orbitě. BUTCube je inovativním projektem zaměřeným na výzkum 3D tisknutých CubeSatů. Misí tohoto dvouletého projektu je demonstrovat dostupnost této technologie v našich akademických podmínkách a to vývojem CubeSat prototypu, integrací vlastního HW a návrhem vědecké mise. Součástí projektu je využití aditivní technologie pro strukturální části, laboratorní testování a předběžný návrh letového kusu.

Projekt BUTCube: small satellite technology demonstrator development byl podpořen v rámci Interní Grantové Soutěže VUT. Interní grantová soutěž je realizována v rámci projektu OP VVV s názvem Kvalitní interní granty VUT (KInG VUT), reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016948.

Tým

Václav Lazar

Letecký ústav
Fakulta strojního inženýrství

Kosmickými technologiemi jsem byl fascinován už jako malé dítě. V roce 2018 se mi podařilo zúčastnit se výcvikového
kurzu ESA v Belgii. Od té doby jsem se zaměřil na testování a tepelnou analýzu kosmických zařízení. Jako vedoucí týmu věřím především v odkaz mise BUTCube – v oblasti vědecké ale i vzdělávací.

Tomáš Láznička

Ústav fyzikálního inženýrství
Fakulta strojního inženýrství

Jako člen týmu se podílím na návrhu konstrukce družice, cílů družice a fyzikální simulace. V rámci disertace se zaměřuji na mikrofluidiku a elektronovou mikroskopii, věnuji se hlavně designu. Ve volném čase se věnuji návrhu a konstrukci různorodých zařízení, pěstování zemědělských plodin a ovocných stromů.

Jaroslav Bartoněk

Letecký ústav
Fakulta strojního inženýrství

V týmu má na starosti konstrukci družice, výpočty zatížení a pevnosti a návrh oběžné dráhy. V civilu je pilot obskurních, ale báječných létajících strojů, dále turista, programátor a příležitostný modelář. Pochází z Brna.

Petr Malaník

Ústav intelingentních systémů
Fakulta infornačních technologií

V rámci vývoje se podílím na hardwaru a softwaru CubeSatu. Konkrétně pracuji na solárních panelech, battery/power managementu a řídící jednotce. Mou oblastí výzkumu je primárně sítnice lidského oka a to jak z pohledu lékařského tak i biometrického. Pracuji na zařízení, které je schopno automaticky nasnímat sítnici a navrhnout diagnózu. Mimo to pracuji na elektronice spojené s UAV (hlavně sběr dat). Mimo práci a výzkum se bavím 3D tiskem a automatizací domácnosti, k tomu ještě létám s vlastnoručně navrženými a konstruovanými FPV drony.

Štěpán Rydlo

Ústav intelingentních systémů
Fakulta infornačních technologií

V týmu má na starosti zařízení komuniakce s družicí, návrh hardwaru a programování družice. V civilu je programátor.

© 2021, BUTcube, irydlo@fit.vutbr.cz.